Privacy

Privacy Statement

img_15

Algemeen

In deze Privacy Statement tonen we welke gegevens we verzamelen en vastleggen bij het gebruik of inschrijven op onze websites en wie inzage heeft in deze gegevens. Gegevens zullen alleen worden gebruikt om onze producten en diensten zoveel mogelijk af te stemmen op de interesses van werkgevers en kandidaten. Bedrijfs- en persoonsgegevens worden zonder toestemming niet getoond of verstrekt. De gegevens worden ook niet gebruikt voor spam, reclame of andere doeleinden.
USP respecteert de privacy van alle personen (opdrachtgevers, kandidaten, werknemers, etc.) en bezoekers van onze websites en zal alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen.

Toepasselijkheid

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van USP Sales Professionals (hierna: USP). USP is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. USP handelt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door diensten van USP te gebruiken, dan wel door de websites van USP te bezoeken gaat u akkoord met deze Privacy Statement. Deze Privacy Statement kan wijzigen en het is daarom raadzaam om deze regelmatig te lezen.

Onze diensten

Ondersteuning bieden aan opdrachtgevers, kandidaten, werknemers, etc. met als doel de kwaliteit, effectiviteit en resultaten te verbeteren. Het samenbrengen van marktvraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ondersteuning bieden bij het gebruik van onze websites. Gebruikers voorzien van relevante en interessante informatie (digitale informatiebrieven, vacatures, etc.).

Organisatie

USP maakt gebruik van onderstaande websites met één centrale database.
www.uspsales.nl
www.uspsalesprofs.nl
www.uspsalesprofs.com
www.jobpositions.nl
www.accountmanager4me.nl
www.sales4me.nl
www.salessupport4me.nl
www.salesmanager4me.nl
USP Sales, USP Sales Professionals en JoBPositionS zijn handelsnamen van USP Resources & Projects B.V.

Ogeslagen informatie

USP respecteert de privacy van alle personen (opdrachtgevers, kandidaten, bezoekers van onze websites, etc.) en zal alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Door het inschrijven op één van onze websites en/of het aanmelden voor onze diensten (bemiddeling, werving & selectie, uitzenden, payroll, detachering, nieuwsbrieven, etc.) vragen we toestemming om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
1. Persoonlijke gegevens
(Voor)naam, 4-cijferige postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, pasfoto, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsniveau, branche-code, functiegroep, functieniveau, beschikbaarheid en andere informatie waarvoor is toestemming wordt gegeven.

2. Zakelijke gegevens
Bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, e-mailadres, telefoonnummer, branche-code en andere informatie waarvoor is toestemming wordt gegeven.

Bewerken informatie

Raadplegen en wijzigen is altijd mogelijk. Dit kan schriftelijk, per email of via het online profiel.

Delen informatie met derden

We verzamelen en/of gebruiken verstrekte informatie niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze Privacy Statement, tenzij we vooraf toestemming hebben gekregen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden (werkgevers, opdrachtgevers, etc.) waarvoor toestemming is verleend. In voorkomend geval heeft USP, tenzij anders aangegeven, het recht om alle beschikbaar gestelde informatie te verstrekken.
USP werknemers en samenwerkende partners (recruiters, jobhunters, etc.) kunnen alleen noodzakelijke gegevens raadplegen behorend bij hun functie met inachtneming van de vertrouwelijkheid en zijn ook gehouden aan deze Privacy Statement.

Cookies

Onze cookies hebben geen of geringe gevolgen voor de privacy van onze websitebezoekers. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie tussen een server en de internetbrowser zodat deze informatie bij een volgend bezoek weer gebruikt kan worden. Cookies zijn niet gevaarlijk voor de computer of bestanden. Browsers accepteren cookies meestal automatisch. Het is mogelijk om dit in de instellingen te wijzigen. Sommige functies en services op internet, en ook bij USP, functioneren niet goed als deze zijn uitgeschakeld. Onze websites maken gebruik van cookies om te begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie kan bestaan uit een IP-adres, soort browser, besturingsysteem, login-gegevens en de pagina’s die worden bezocht. USP plaatst geen cookies van of voor derden (advertentie, etc.). USP maakt ook gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie.

Aansprakelijkheid

Onze website kan links naar andere sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie en privacy van andere sites. Wanneer onze websites worden verlaten is deze Privacy Statement niet meer van toepassing. USP is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op onze websites of de beschikbaarheid en/of toegang. USP is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie te verwijderen. Wij doen de grootst mogelijke moeite om alle (persoons)gegevens te beveiligen. De veiligheid van gegevens via internet zijn is echter nooit voor 100% te garanderen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Antagonist te Enschede ( https://www.antagonist.nl ), winnaar van de RegiStar Awards 2017.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen s.v.p. contact opnemen via info@uspsalesprofs.nl of via telefoonnummer: 010-4567146.